Letos budou peníze věnovány na zakoupení vozidla pro uherskobrodskou Charitu. „Tento automobil bude přepravovat zdravotně postižené občany našeho regionu a Rotary Clubu za to patří náš velký dík,“ sdělil zástupce Charity Ferdinand Kubáník. Jen samotný výtěžek z koncertu by ale na pořízení vozidla nestačil. Většinu peněz na speciální automobil mezi sebou vybrali samotní rotariáni a také některé firmy z regionu. V téměř 90minutové benefici se plnému sálu nejprve představil 11letý talentovaný klavírista, žák brodské ZUŠ Vojtěch Červenka. Vystřídal jej francouzský šansoniér (zpěvák, skladatel a kytarista) Joel Bross s doprovodem vynikajícího 18letého akordeonisty Ondřeje Zámečníka. Následovalo vystoupení komorního souboru Colegium Classic. Závěr koncertu patřil houslistce Barboře Valečkové, kterou na klavír doprovázel učitel ZUŠ Tomáš Lekeš. Bára ohromovala brodské publikum už odmalička. Na benefici předvedla bravurní techniku, ale i navýsost citlivé osobní podání a všem dokázala, že množství nejrůznějších ocenění na domácí i mezinárodní půdě jí právem náleží.

Markéta Švehlíková