Příští abonentní řadu jazzových koncertů mají pracovníci hradišťského klubu kultury již téměř hotovou a v nejbližší době se ji chystají zveřejnit.