Mezi sedmnáctou až osmnáctou hodinou požádá chasa starostu obce Jakuba Hrubého o povolení hodů. Poté položí představitelé obce a zástupci hodové chasy kytice květů k památníku padlých. Od 20. hodiny večerní se mohou občané i hodaři veselit při taneční zábavě v Březičkách. K tanci a poslechu jim bude vyhrávat Staroměstská kapela a cimbálová muzika Babica z Hluku. V neděli od 14 hodin si vyšňořená chasa vyjde na pochůzku obcí a večer se bude tancovat při hudbě skupiny Madusong.