Součástí uherskobrodské expozice věnované Spojeným státům, tedy zemi, se kterou se autor od roku 1985 nesnadně sžíval, ale k níž se dávno a s obdivem hlásí, jsou jak vize zasaženého Manhattanu, tak i kresby prostoupené solidaritou s Amerikou a úctou k ní. „Jádrem výstavy jsou uhrančivé kresby, které vznikly ve vypjaté chvíli bezprostředně po útoku, kdy se Janečka chystal do Šumperka a pro uzamčené nebe nad New Yorkem nemohl odletět,“ vysvětluje v předmluvě výstavy Miroslav Koval a dodává, že ty novější a většinou barevné kresby jsou oproti předchozím výrazně ztišenější a trochu posunuté do polohy znepokojivého snu. U vzniku druhé části výstavy, věnované pouštím západní Ameriky v Arizoně, Utahu a Novém Mexiku, se před časem objevil také jednatel Komunikační agentury Q studio František Chrástek.

„Luboš si při návštěvě jednotlivých lokalit a oblastí dělal zpočátku poznámky a pak je rozvedl dál,“ poznamenává Chrástek ke způsobu Janečkovy práce. A jak díla svého dlouholetého přítele vnímá? „To, co nám sem Luboš v podobě obrazů ze Spojených států posílá, to jsou zprávy z jiného světa. Jsou to zprávy Čechomoravanoameričana pro nás,“ vysvětluje Chrástek, kterému Janečkova symbolika hrůzy z 11. září 2001 zpracovaná v obrazech připomíná Hitch- cockovo Psycho. Výstava s názvem Bůh žehnej Americe potrvá v Q galerii do 29. února 2012.