Festival Hot Dog Fest se konal v pořadí už počtvrté a představily se na něm kapely X-Core, Free Fall, Mentally Corrupted, Nikdy Dost, Crushdown, Schwabach, Coarse Grain, Discordant, Alone In The Silence, Katakomby a Stoprocentně zaostalí.