V neděli 6. listopadu od čtvrté hodiny odpolední tak mohou návštěvníci chystající se do hluckého průvodu, ale i z široké veřejnosti, získat několik cenných rad a informací o tom, co dělat s rodinným bohatstvím v podobě lidových oděvů.

„Na místě budou jak přímé ukázky hluckých krojů, tak krátká demonstrace toho, jak se o jednotlivé jeho součásti starat. Faktem totiž je, že v současnosti spousta lidí dává své kroje do péče odborníkům, přičemž většinu práce na kroji by dokázali zvládnout sami. Právě proto pořádáme přednášku, která ukáže, co všechno lze s krojem zvládnout v domácích podmínkách," upřesnila zaměření akce Michaela Beníčková, vedoucí Informačního centra města Hluk.

Jedná se přitom také o jednu z prvních akcí, kterou začíná cyklus Připravme se na slavnosti vrcholící Dolňáckými slavnostmi v roce 2017.