Nezapomenutelné komedie i vážné tragédie.

V repertoáru herečky Ivy Janžurové najdeme obojí.

A právě i díky všestrannému hereckému talentu je diváky tolik milována.

Včera v Uherském Hradišti na Letní fi lmové škole obdržela Výroční cenu Asociace českých fi lmových klubů za půlstoletí fi lmové práce.

„Na herečku jsem prý nebyla dost hezká,“ vzpomněla s úsměvem na své začátky Iva Janžurová.

Autor: Kateřina Večeřová