Hody ani letos neobešly Jankovice obloukem. Jejich 18. ročníku, stejně jako dvěma předcházejícím, chyběli stárci.

„Přestože jsou hody o tradicích, není dobré považovat tyto tradice za něco, co by je za žádných okolností nemohlo něčím oslabit. Třeba tím, že hodová chasa nemůže najít ve svých řadách stárky. Jedna generace mládeže už stárkování odrůstá, ta mladší ještě není na tuto funkci připravena,“ vysvětlil jankovický místostarosta Jaroslav Dvořák.

K dobru ale dal, že letošní zájemkyně o stárkování slíbily, že se zhostí funkcí stárkyň v roce příštím, ale jsou prý i zájemci z řad chlapců, kteří by chase vládli.


A protože se letos stárci nenašli, vynesli z kulturního domu hodový atribut – právo Vlastimil Grossert s Kateřinou Kutálkovou.

V nesení práva po vesnici se pak chasa střídala. Starostu obce Jakuba Holého požádal o povolení hodů sedmnáctiletý šohaj Jiří Grebík.

„Za povolení hodů vám slibujeme, že se budeme pěkně chovat, s přespolními se nebudeme bít, naopak, vínko s nimi budeme pít. S děvčicemi se v kole pěkně vytočíme, to vám nyní svatosvatě slibujeme,“ dušoval se za chasu sedmnáctiletý Jiří.