Vystavené exponáty ze sádry, papíru, dřeva, keramiky, perníku, plastu, kukuřičného šustí či paličkované z příze nebo nití vtáhly návštěvníky do tajuplně magického slavení Vánoc a křesťanských oslav narození Ježíše Krista.

„Nejstarší sádrový betlém, který pochází z počátku 20. století, zapůjčila na výstavu rodina Hastíkova,“ sdělila huštěnovická kronikářka a zakladatelka muzea Alena Bazalová. V expozici podle ní převažují papírové betlémy. Za pozornost stojí sedmdesát let starý betlém od Lenky a Jiřího Rašticových z Buchlovic, nebo velký dřevěný betlém od již zesnulého řezbáře Jindřicha Huťky, který dostalo muzeum darem.

Nedělní vernisáž v muzeu obohatilo předvádění rukodělných výrobků. Anička Smětáková předváděla před zraky diváků výrobu paličkovaných krajek, její sestra zase navlékala na nit korálky. Marie Bilíková tvořila ze šustí kukuřičných klasů nejrůznější figurky, Irena Kroutilová zasvěcovala návštěvníky do tajů vánočních ozdob z křížal a Lenka Sasínová tkala vlněné rukavice technikou starou tři sta let.

„Výstava bude pro předem objednané hromadné návštěvy přístupná i v průběhu týdne, pro veřejnost o stříbrné a zlaté neděli, a to od 14 do 16 hodin,“ prozradila Bazalová. Dodala, že muzeum od konce července, kdy bylo slavnostně otevřeno, navštívilo na tisíc lidí.