Soubor dvanácti půvabných grafik, vydaných hradišťským Klubem kultury, zachycuje slovácký rok viděný očima umělce tvořícího v duchu tradic insitního umění. Kneždubské hody, Bartolomějský jarmark ve Veselí, Petrovská šlahačka (pomlázka), Strážnické vinobraní, Dušičky, Vynášení Moreny – to jsou názvy několika obrazů z celé kolekce.

František Pavlica patří k výrazným osobnostem obce a regionu, a to nejen ve výtvarném umění. Povoláním je výrobce došků. Se svou ženou Jitkou je pořadatelem „živého“ betléma, který se koná v obci jednou za dva roky. Do průvodu k betlému u kostela se sjíždí krojovaní ze širšího regionu. Návštěvníci tam mohou pozorovat různé druhy zimních krojů, ale i představitele již mizejících řemesel.

Letošek je právě tím rokem, kdy se moravští Slováci vydají v prosinci na pouť k živému betlému, aby se poklonili Ježíškovi, kterým někdy bývá místní batole. A tak je možné návštěvu tamního betléma spojit s prohlídkou Pavlicových litografií, jež sice technologicky pracují s kamenem, který ale v tomto případě má srdce.