Třetí ročník cimbálové zábavy na Koruně provázel zájem ze strany publika. To nejen poslouchalo, ale také zpívalo a tančilo, jak už to na podobných zábavách bývá. Houslista Harafice Jan Bazala neopomněl dodat, že vyhrávání na Koruně má historickou souvislost.

Před několika lety ho s ní seznámili někdejší tanečníci souboru Hradišťan.

„Vzpomínali, jak na zahrádce restaurace pořádal před desetiletími pravidelné hudební večery Hradišťan s primášem Jaroslavem Staňkem. Řekli jsme si, že bychom na ně mohli nějak navázat. To se snad povedlo," vysvětlil Jan Bazala.