Hradišťskému publiku zahráli například Frýdeckou Pannu Marii z cyklu Po zarostlém chodníčku od Leoše Janáčka či Cikánské melodie od Pabla de Sarasate. Umělci si ke svému vystoupení pozvali také další hosty, mezi něž patřila sólistka baletu Národního divadla v Brně Jarmila Krystoňová či herečka Slováckého divadla Anna Pospíchalová. Večerem prováděl moderátor a herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti David Vacke.

Akci pořádalo Slovácké muzeum a Základní umělecká škola v Uherském Hradišti.