Na koncertu samozřejmě nebude chybět ani zpěvačka Hradišťanu Alice Holubová.

Pro letošní koncert si Hradišťan jako hosty pozval manžele Jana a Liselotte Rokytovy. Jan Rokyta je jedním z předních cimbalistů věnujících se jak folklóru, tak soudobé vážné hudbě. Jeho manželka Liselotte je studovanou hráčkou na Panovu flétnu. Duo manželů Rokytových je netradičním spojením obou nástrojů, kdy jejich koncertní program obsahuje jak folklórní hudbu východní Evropy, tak původní skladby pro tuto nástrojovou kombinaci. „Při společném koncertu s Hradišťanem lze na Štěpána očekávat silný hudební zážitek umocněný nábojem prostoru vánoční velehradské baziliky. Výtěžek z koncertu, po 25 let pořádaného obcí Velehrad, bude jako každoročně určen na opravu baziliky," poznamenal velehradský starosta Aleš Mergental.