Na jeho osmadvacátý ročník si Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou pozval jako hosta Akademický sbor Žerotín při Moravské filharmonii Olomouc se sbormistrem Pavlem Koňárkem.

„A proč sbor Žerotín? Každý rok je hostem koncertu někdo jiný. Loni jím byla Hana Ulrychová s manžely Štruncovými, na dnešní večer jsme si pozvali Akademický sbor Žerotín, s nímž jsme v průběhu roku několikrát vystupovali, takže jsme si letos spolu blízcí,“ vysvětlil Jiří Pavlica, houslista, zpěvák, hudební skladatel a čerstvý nositel titulu Osobnost Moravy pro rok 2017, kterého se mu dostalo ve II. ročníku internetové ankety pořádané Moravskou národní obcí.

Návštěvníci byli i letos Svatoštěpánským koncertem okouzleni. V podání Hradišťanu si vyslechli kupříkladu staroslověnský text, lidové koledy a úryvky z Pavlicových skladeb Sanctus a Benedictus. Náboženská spiritualita zazněla ve zpěvu sboru Žerotín, který zpíval vánoční skladby od Benjamina Brittena, což byl veskrze duchovní repertoár.

Reprezentační ples města Uherské Hradiště. Ilustrační foto
Reprezentační ples Uherského Hradiště letos okoření ABBA revival a Eremy

„Každý rok očekávám od adventního a vánočního času setkání blízkých lidí a připomenutí si, že Vánoce jsou svátky, které do života patří. Jsou ale lidé, kteří říkají, už aby ty vánoční svátky byly za námi. Myslím si ale, že se o něco ochuzují,“ usoudil Jiří Pavlica. S pokorou dodal, že za těch dvacet osm let od vzniku Svatoštěpánských koncertů na Velehradě vypozoroval, že aniž by člověk dokázal předvídat nebo byl na to připravený, tak vždycky ty Vánoce, jak se rok s rokem sejde, připraví lidem něco nového.

„Buď je to společenská situace, jako dnes, nebo někdo v rodině na věky odejde, ale také se narodí. A to jsou vždycky nové a nové kontexty těch vánočních svátků,“ popsal své pocity umělecký šéf Hradišťanu.
Výstižně popsal, proč se právě na Štěpána v roce 1990 uskutečnil ve velehradské bazilice první Svatoštěpánský koncert a stala se z něj tradice.

Primáš cimbálové muziky Ohnica Jan Mudrák.
Předsilvestrovská beseda ve Slovácké búdě u cimbálu s CM Ohnica

„Na Štědrý den by nebylo možné koncert pořádat. Od své maminky jsem měl zažito, že Boží hod vánoční je tak velký svátek, že se ani po návštěvách nechodilo. Když v devadesátých letech zvali Hradišťan na koncert do Rudolfina, odmítl jsem jej, protože mně přišlo nedůstojné tam toho dne hrát,“ svěřil se Jiří Pavlica, proč vždycky ctil Boží hod vánoční, proč k uspořádání Svatoštěpánského koncertu zvolil s Hradišťanem až ten druhý svátek vánoční.

Svatoštěpánský koncert, který byl pro návštěvníky velkou posilou a nadějí, vyvrcholil společným zpěvem několika koled s muzikanty Hradišťanu a Akademickým sborem Žerotín. Tedy těch na pódiu mezi historickými chórovými lavicemi, se sborem šesti set posluchačů v bazilice. Ti pak vzdali účinkujícím poctu potleskem vestoje.

„Na Štěpánském koncertě jsem již potřinácté. Vždycky mě na něj láká úžasný Hradišťan s Jiřím Pavlicou a jeho hosté. Ať se radost z toho dnešního koncertu převede do roku 2018,“ vylíčil své pocity Jiří Čunek, senátor Parlamentu České republiky a hejtman Zlínského kraje.

Ilustrační foto.
Silvestr ve Hvězdě: zimní kino, koncert filharmoniků i Špindl