„Na účastníky hostiny bude čekat nejprve krátké promítání historického snímku o Karlu IV, poté se pustíme do autentické hostiny Karla IV z dob, kdy navštívil naše město, přičemž se budou podávat francouzské speciality. Dále hosty čeká přednáška a rekonstrukce dobových oděvů a ukázka večerní zábavy v hostinci čtrnáctého století," popsala za organizátory z Muzea J. A. Komenského Alexandra Haluzová.

Mimo dopředu známý program čeká na návštěvníky také jedno překvapení. Jeho charakter se však dozví až na místě zábavně edukačního večera.