„Jinde možná mají krojovaných víc, ale nezapomeňte, že tady bydlí nějaké čtyři stovky lidí," poznamenal Václav Jordán, jenž se hodů ve Véskách pravidelně účastní.

Sváteční sobotu zahájila mše svatá u kapličky svaté Anny, po níž následovalo povolení hodů starostou města s obchůzkou. Na večerní zábavě vyhrávala dechová hudba Šarovec a cimbálová muzika Vinár. V neděli hody pokračovaly vozením sudu vína po dědině a závěrečnými dozvuky.