Slavnostní zapálení ženáčských hodů bylo v sobotu, kdy parta ženáčů postavila u obecního úřadu májku. K dobré náladě vyhrával místní Fašank bend.

V neděli ráno byla v kostele svatého Jakuba staršího slavnostní mše svatá a odpoledne ve tři hodiny se šlo ke starostovi obce Antonínu Jelénkovi žádat o povolení hodů.

„Pěkně vás všechny vítám před radniců. Jsme rádi, že jste zase po dvůch rokoch došli na besedu, protože častěji k nám stejně nikdo nechodí,“ přivítal chasu starosta Lhoty a poděkoval jí za organizaci celé akce.

„Není to v tom horku jednoduché, chtěl bych vám za pořádání hodů poděkovat. Tož vám přejeme aj s mojů ženů, pohárek vína odměnu zaslúženů,“ popřál chase první muž lhotské radnice.

Všechno vyvrcholilo na místním fotbalovém hřišti. Hodová chasa zatančila Československou národní besedu, kterou nacvičovala přes dva měsíce. Všechno organizoval Petr Radoch.

„První společná schůzka byla na konci května. Tančí 16 párů, řekl bych, že je to takový průměr. Poprvé jsme zatančili ve Lhotě Československou besedu, která se skládá ze čtyř částí - české, moravskoslezské, podkarpatskoruské a slovenské. Je to soubor tanců, který sestavila Československá obec sokolská v roce 1936. Poprvé se beseda tančila na Žofíně 14. 3. 1936,“ přesně informoval hlavní organizátor hodů.

Jak už bylo prozrazeno, letošní hody nacvičovalo 16 párů ve věkovém rozmezí 25 až 58 let. Do průvodu se potom přidali další krojovaní. Nejstarším tanečníkem byl osmapadesátiletý Antonín Miklíček, který se svou ženou Ludmilou vedl celý průvod a měl také zaručený recept, jak přežít ve slováckém kroji úmorné vedro.

„Musím opatrně, už nejsem nejmladší. Nejlepší je nepít žádný alkohol, na občerstvení musí stačit voda, potom se to dá vydržet,“ prozradil tanečník.

Celé nedělní hodové odpoledne doprovázela ženáčskou chasu dechovka Šohajé z Veselí nad Moravou.

Ženáčské hody se v Ostrožské Lhotě pořádají od roku 2006. Myšlenka přišla od Ludmily Dominikové, její manžel Miroslav potom oslovil další podobně naladěné Lhoťany. V letošním roce se ženáčské hody uskutečnily v Ostrožské Lhotě po sedmé.