I proto byl sál kunovické sportovní haly do posledního místečka zaplněný milovníky hudby, tance a dobré zábavy, kteří si při nejslavnostnějším plese ve městě nechtěli nechat ujít zejména přestavení nové dvoudílné publikace s názvem Kunovice.

Než se tak stalo, zahájil ples starosta města Pavel Vardan. Krev žilách návštěvníků bálu rozpumpovalo ladnými a excelentními tanečními kreacemi šest tanečních párů z hradišťského tanečního klubu Rokaso. A pak už přišlo na řadu slavnostní představení ještě novotou vonící a očekávané knihy s názvem Kunovice I a II.  

K myšlence vydání knihy promluvila emeritní starostka Kunovic Ivana Majíčková, která dvaceti autorům vyjádřila svůj dík za odvedenou práci.

„Nesmírně si vážím práce hlavního redaktora Jiřího Mitáčka. Novému vydání dvousvazkové knihy přeji, aby si našla místečko v knihovničkách nejen kunovických občanů. Aby v nich jenom neležela, ale aby rozdávala radost a byla čtenáři hodně používaná. Kéž by byla inspirací pro další generace kunovických občanů,“ svěřila svá přání čerstvě představené knize Ivana Majíčková. Slavnostní přípitek šampaňským a symbolické „pokřtění“ uvedlo novou knihu do života.

„Oba svazky nové knihy, v nichž má emeritní starostka města Ivana Majíčková nosný filozofický úvodník, jsou podle mého názoru jakousi kronikou Kunovic či biblí s malým „b“, kterou by měl mít každý Kunovjan nejen ve své knihovně, ale často si v ní i počíst,“ dala najevo své pocity Romana Habartová, spoluautorka knihy, zabývající se tradiční lidovou kulturou a jejím odrazem k současnosti.  

Podotkla, že hlavním redaktorem knihy Kunovice I a II byl Jiří Mitáček, generální ředitel Moravského zemského muzea, ale největší zásluhu na jejím vydání měla emeritní starostka Ivana Majíčková.

„Naše město, které se odpoutalo do Uherského Hradiště a stalo se svébytným prostředím, si za 23 let od vydání publikace Kunovice v proměnách času rozhodně novou knihu zasloužilo. Vždyť za ta léta udělalo obrovský posun ve všech oblastech lidského života,“ řekla doktorka Habartová.

Podotkla, že autoři nepracovali na podkladech ke knize pouhé dva roky, které jim k tomu byly vyhrazeny, ale byl to výsledek jejich celoživotní práce.

„Všichni jsou vynikající odborníci, kteří se danou problematikou léta zabývají. Oni pouze zkorigovali texty, které měli ve svých šuplících, čekají na nějaké zhodnocení. Kniha Kunovice I a II byla k tomu mimořádnou příležitostí,“ dodala Romana Habartová.

Celý plesový večer, v němž se představil taneční club Layla-Kaliyon, se nesl v rytmu plesového orchestru Coppelia, DJ Jaroslava Gruny a Swing Bandu Kroměříž.