Kniha o rozsahu 276 stran, chronologicky členěná do šesti kapitol se 700 stovkami fotografií, dokumentuje nejen dobu znárodnění podniku a jeho transformaci do soukromých rukou, ale rovněž nabízí pohled až do druhé poloviny 13. století, k němuž se vztahuje první písemná zmínka o Nivnici.

„A to se mi moc líbí, že publikace čtenáře zavede do hlubší historie popisované lokality a nepojednává jen o podniku od období jeho vzniku. Také graficky je mimořádně vyvedená,“ uvedl ředitel hradišťské knihovny B. B. Buchlovana Radovan Jančář.

Autoři retrospektivního pojednání čerpali z archivů Ministerstva zemědělství, z archivu rodiny Hromčíkovy i z firemních zdrojů.

„Hodně použitých fotek je o lidech a těch je uvnitř opravdu mnoho, řekl bych že tisíce,“ uvedl Gabriel Slanicay. Ten přiznal, že jeho záměrem bylo vzdát knihou hold všem lidem, kteří kdy v podniku Slovácké konzervárny (SLOKO) Nivnice pracovali.

„Je sympatické, že si autoři knihy dali tu práci a napsali pojednání o podniku, kde bylo svého času zaměstnáno až dva tisíce lidí. Jsou v ní i technické věci, výrobní program, je vidět že to psali lidé, kteří tomu rozumí,“ poznamenal Pavel Mauer, v letech 1978 – 1983 ředitel SLOKO Nivnice a v letech 1983-1990 ředitel Slováckých konzerváren Uherské Hradiště, zastřešující závody Nivnice, Kunovice, Mařatice, Uherský Brod, Babice, Vizovice, Bzenec, Dubňany.

Pro tisk publikaci připravilo nakladatelství Ottobre 12 Tomáše Ježka.