Do expozice čítající na 150 obrazů různých technik Joži Uprky a 20 plastik jeho bratra Franty přibylo dalších devět obrazů, tři plastiky i čtrnácti obrazový cyklus Křížová cesta. Ten s sebou nese zajímavý příběh.

Psal se rok 1888, když se Joža Uprka ocitl na Hané ve vesničce Věrovany u Tovačova. Přijel tam na pozvání svého přítele, spisovatele Otakara Bystřiny (vlastním jménem Ferdinanda Dostála). Uprka byl v té době jako začínající malíř takřka neznámý a těžko sháněl zakázky a kupce svých obrazů. Proto přivítal, když si ve Věrovanech na přímluvu Otakara Bystřiny jistá zbožná stařenka objednala 14 obrazů Křížové cesty, slíbila, že zaplatí malíři za každý obraz deset zlatých.

Čtěte také: Režisérka je kráva, křičel divák při představení ve Slováckém divadle

Pro Uprku to byla velká zakázka a velká výzva. Okamžitě se pustil do práce a usoudil, že mu na celou Křížovou cestu postačí deset dnů. Když za necelé dva dny přinesl na ukázku stařence první obraz,nastaly nečekané problémy. Poznal, že Hanáci necení práci rychle vykonanou. Aby dostal za každý obraz slíbených deset zlatých, musel ve Věrovanech nakonec strávit dva měsíce, během kterých namaloval i několik dalších hanáckých motivů. Křížová cesta byla dlouhou dobu na málo známém místě a několik posledních let ležela uschována v depozitáři tamního obecního úřadu.

Čtěte také: Ceny Největší z pierotů jsou opět dílem výtvarníka Vladimíra Suchánka

„Z iniciativy Galerie Joži Uprky se tak mohou návštěvníci stálé expozice v Uherském Hradišti seznámit s tímto znovuobjeveným dílem Joži Uprky," uvedl spoluzakladatel galerie a kurátor Uprkovy sbírky Petr Vašát s tím, že bylo nezbytné obrazy restaurovat včetně dobových rámů a vrátit Křížovou cestu do původního stavu.

Restaurátorské práce provedli sourozenci Pavel a Rudolf Truclovi z Březolup. V průběhu páteční akce ocenil předseda správní rady nadace Moravské Slovácko Zdeněk Zemek šestici žáků základních škol ze Zlínského kraje, kteří se zapojili do soutěže o nejpěknější obrázek Slovácka. Mezi stovkou přítomných nechyběli ani hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek nebo olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Oběma předal Zdeněk Zemek darem obraz výtvarnice Lucie Gelemové nazvaný Dvojí ukřižování. Zahráli Burčáci i Felix Slováček. Ten v úvodu podbarvil tklivou melodií pietu za zemřelého kardinála Miloslava Vlka.

Souvisejíc

Poloakty Vlastimila Košvance v Galerii Joži Uprky

Václav Klaus v Galerii Joži Uprky dostal darem obraz se svým portrétem

Podstatnou část vystavených obrazů v Galerii Joži Uprky v Uherském Hradišti představují vybraná díla ze sbírkového fondu Nadace moravské Slovácko (Galerie Joži Uprky), doplněná o zápůjčky z Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea umění v Olomouci, Krajské galerie ve Zlíně, Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Římskokatolické farnosti ve Strážnici. V expozici najdeme rovněž plastiky umělcova mladšího bratra, známého sochaře Franty Úprky. Na prostorných chodbách expozice jsou v chronologickém uspořádání prezentovány ve velkých formátech autentické fotografie ze života Joži Uprky.