Oba si v doprovodu zástupců Galerie Joži Uprky s velkým zájmem prohlédli Uprkovu stálou expozici v revitalizovaných prostorách památkově chráněné barokní budovy bývalé jezuitské koleje a netajili se obdivem k Jožovi Uprkovi a uznáním všech těch, kteří se zasloužili o tento projekt.

Mezi 150 vystavenými obrazy je několik, které by mohly být součástí kolekce toho nejlepšího, co Joža Uprka namaloval, na jeho výstavě v příštím roce v Paříži. Výstava, nad kterou převzal záštitu premiér vlády ČR Andrej Babiš bude vyvrcholením akcí ke 160. výročí narození Joži Uprky.

O tom, že se nejednalo jen o zdvořilostní návštěvy uvedených hostů svědčí i jejich následné jednání se zástupci vedení Galerie Joži Uprky.

Město Kyjov a celé jeho okolí bylo spojeno s životem a dílem Uprky. Zde namaloval i řadu svých obrazů.Jeden z nich- monumentální dílo z konce 19. století je ozdobou reprezentativních prostor místní radnice. Před nedávnem vznikla z iniciativy vedení radnice Kyjova Uprkova louka.

Zástupci vedení Galerie Joži Uprky a města Kyjov se mimo jiné dohodli na dlouhodobé spolupráci směřující k další popularizaci a propagaci díla Joži a Jana Uprkových a tím i celého Slovácka, které se oběma výtvarníkům stalo nenahraditelným zdrojem jejich celoživotní umělecké inspirace.

Rozhovory s ředitelem Českého centra v Paříži Jiřím Hnilicou se týkaly zejména přípravy výstavy Joži Uprky v roce 2021 právě v Českém centru v Paříži. Kromě samotné výstavy obrazů jsou plánovány i doprovodné akce s cílem přiblížit Pařížanům život na Slovácku, v tomto překrásném koutu ČR.

Celá výstava bude postavena na příběhu návštěvy slavného francouzského sochaře Auguste Rodina v sídle Joži Uprky v Hroznové Lhotě v roce 1902. Tím, že se Muzeum Auguste Rodina nachází nedaleko sídla Českého centra, se mimo jiné zrodil nápad, který by dle názoru Jiřího Hnilici mohl zaujmout nejen početnou komunitu Čechů a Moravanů žijících ve Francii, ale i samotné Pařížany.

V příštím období navštíví Slovácko a Galerii Joži Uprky redaktoři z Pařížského deníku, zástupci společnosti francouzsko-českého přátelství a další významní hosté, kteří mají zájem podpořit tento zajímavý projekt. Více se lze dozvědět při komentované prohlídce v sobotu 25. července od 14 hodin v Galerii Joži Uprky, kdy je tam vstup zdarma. 

Miroslav Potyka