Po celou dobu zůstává autorka věrná svým námětům, což je živá folklorní tradice Slovácka (Bzenecka, Kyjovska, Horňácka, strážnického, hradišťského i brodského Dolňácka , Kopanic a moravsko-slovenského pomezí i Zálesí)i krajina těchto regionů.

Tady všude na svých obrazech, monotypech, akvarelech, pastelech a kresbách zachycuje na základě svých autentických prožitků muzikanty, tanečníky, zpěváky, fašančáry atd., ale také krajinu, pole, vinohrady, mlýny a kostelíky.

Její obrazy a kresby jsou často využívány muzikami, soubory, sbory a organizátory folklorních slavností v propagačních materiálech. Stále větší oblibu a popularitu si získávají její práce na textil a nutno připomenout i její monumentální projekty - malby na budovy a kupodivu také na auta - viz její produkce na letošním strážnickém festivalu.

A to ještě stíhá nejrůznější tvůrčí dílny a podobná setkání… Hudební doprovod vernisáže stylově obstaral Lubomír Málek s muzikanty Olšavy, překvapením bylo vystoupení Lubošova vnuka Kryštofa.

Lenka Jurečková je ročník 1977, narodila se v Kyjově, v letech 1992 - 96 studovala kresbu a malbu u akademické malířky a sochařky Karolíny Šimčíkové, pak absolvovala obor výtvarná výchova - čeština na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci s následným studiem malby na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Žila v Bzenci a učila výtvarnou výchovu na ZUŠ ve Veselí nad Moravou, nyní je na mateřské dovolené a žije v Praze, i když často pobývá v Bzenci..

Výtvarný projev Lenky Jurečkové vychází z precizní kresebné linky naplněné roztančeným rytmem barevných ploch a skvrn, tu sepnutých do razantních akordů až kubizující struktury, tu vláčně baladicky uvolněných, mnohdy stylizovaných do dynamické expresivní reflexe mnohdy se blížící abstrahující poloze.

Její podání nesleduje detailní popis krojů, ale ctí ducha jednotlivých regionů i charakter tanečního projevu. Spektrum zemitých barev často nese i symbolizující informaci a dodává obrazům dramatický náboj nebo poetizující atmosféru.

A to jak v obrazech muzikantů, tanečníků a zpěváků, tak v krajinných motivech. Obrazy Lenky Jurečkové jsou mostem, který nám, současníkům, přenáší odkaz generací našich předků v jeho živé podobě se všemi magickými souvislostmi folklorní tradice.

A jsou i svým způsobem poděkováním všem, kteří tuto tradici udržují a rozvíjejí. Výstava potrvá do 20. září.