Svatostánek v Uherském Brodě vsadil nejen na doprovodný program, ale také krásu celého interiéru, kterou podtrhla květinová výzdoba brodských květinářek.

„Lidé ve farním kostele spatřili také novou výmalbu, a to včetně krásných nástropních maleb," uvedl děkan uherskobrodské farnosti Josef Pelc. Součástí programu bylo také noční promítání filmu o životě v klášteře, výstava fotografií z prvních přijímání nebo ukázka částí kněžského oděvu.

Kromě chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie se na Slovácku zapojilo dalších deset kostelů. „Otevřela se například poutní bazilika na Velehradě, modlitebna v Uherském Hradišti a další sakrální objekty v Březolupech, Kunovicích, Ostrožské Lhotě, Tupesích, Jalubí a Uherském Ostrohu," vyjmenoval mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.