Ten se v úvodu setkání netajil tím, že první návštěva ministra Zaorálka je oceněním malíře, který proslavil Slovácko a české výtvarné umění i těch, kteří se o jeho odkaz starají. Ministr si v dobré náladě pozorně prohlédl všech 150 Uprkových obrazů, z nichž mnohé patří mezi stěžejní díla české a evropské výtvarné scény 19. a 20. století.

Velmi ho zaujaly také příběhy, které se k některým obrazům váží a dokládají výjimečnot Uprkovy osobnosti.

„Za velmi působivé a velkorysé považuje pan ministr uspořádání stálé expozice. Dle jeho slov musí expozici, její rozsah a pojetí, kdy návštěvník galerie vidí kompozice Uprky v průřezu ve všech životních etapách jeho tvorby až po unikátní monumentální díla z vrcholného období, kladně hodnotit každý, kdo hledá něco výjimečného. Pan ministr ocenil všechny, kteří se zasloužili o vybudování expozice Uprky v samém centru Slovácka a vyjádřil jim podporu do budoucna,“ poznamenal Petr Vašát.

Značná pozornost byla při Zaorálkově návštěvě věnována připravované výstavě Joži Uprky v Paříži na jaře příštího roku v tamním Českém centru u příležitosti 160. výročí malířova narození. Nad výstavou převzal záštitu premiér vlády ČR Andrej Babiš.

„Touto výstavou by Uprka symbolicky vrátil návštěvu Auguste Rodinovi v jeho sídle v Hroznové Lhotě v roce 1902. Na přípravě výstavy budou proto organizátoři mimo jiné spolupracovat i s muzeem Rodina v Paříži. Pan ministr z hlediska propagace české kultury v zahraničí tento záměr vítá a považuje jej za dobrý nápad, který je ochoten podpořit,“ doplnil Petr Vašát.

O tom se ostatně hovořilo i v závěru prohlídky expozice. Příští návštěva ministra kultury na Slovácku bude směřovat dle jeho příslibu i do Uprkova rodného Kněždubu a na Slovácký Slavín. avP