Středisko cesta slouží klientům s hlubším mentálním a kombinovaným postižením. Expozici s názvem Desetiletá cesta mohou zájemci zhlédnout do 4. dubna.