Do soutěže se mohou přihlásit děti tím , že do 31.12.2021 odevzdají na informační centrum města Uherské Hradiště, nebo v Galerii Joži Uprky v Uherském Hradišti vlastnoručně namalovaný jeden obrázek libovolné techniky o maximálním rozměru 80 x 80 cm.

Soutěž se vyhlašuje ve třech kategoriích : I. kategorie - děti předškolního věku, II. kategorie - děti na prvním stupni ZŠ, III. kategorie – děti na druhém stupni ZŠ.

Odevzdaný obrázek musí být řádně označen autorem , s kontaktem na některého z rodičů či opatrovníka, případně učitele školky, školy nebo učitele výtvarného kroužku. Pracovníci informačního centra města Uherské Hradiště nebo Galerie Joži Uprky vystaví potvrzení o převzetí obrázku do soutěže. Odborná porota v čele s profesorem Milanem Knížákem vybere nejpozději do 31.1.2022 z každé kategorie tři nejpěknější obrázky.

Následně na to Nadace Moravské Slovácko a Galerie Joži Uprky zveřejní devět porotou vybraných nejpěknějších obrázků ve Slováckých novinách a ve spolupráci s vedením redakce vyzve veřejnost k vybrání jednoho TOP z devíti obrázků bez rozdílu kategorie. Nadace Moravské Slovácko a Galerie Joži Uprky za účasti sdělovacích prostředků vyhodnotí soutěž o nejpěknější obrázek soutěže „Malujeme s Uprkou „a předá při vhodné příležitosti ocenění vítězům soutěže. Nadace Moravské Slovácko a Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti vystaví při vhodné příležitosti ve své stálé expozici vybrané obrázky přihlášené do soutěže.