„Rada města Uherské Hradiště má na svém nejbližším zasedání rozhodnout o jmenování nového ředitele Slováckého divadla (SD), který byl vybrán výběrovou komisí. Na základě zjištěných informací radu města žádáme, aby jmenování nového ředitele ponechala na novém zastupitelstvu města," píše se ve výzvě podepsané předsedou Klubu zastupitelů za ČSSD v Uherském Hradišti Antonínem Seďou.

Mezi důvody proč zatím ředitele divadla nevolit podle nich patří například to, že současní zastupitelé města nebyli informováni o provedené veřejnoprávní kontrole č.2/2013, ani o jejím výsledku. Argumentují také tím, že auditorská zpráva z října 2013 upozorňuje na problémy v ekonomických procesech i v organizační struktuře divadla. Nebo tím, že koncepce řízení a rozvoje SD, kterou předložil vítěz výběrového řízení nezahrnuje doporučení z auditu či z proběhlé veřejnoprávní kontroly. „Rada města by již před blížícími se komunálními volbami neměla dělat zásadní rozhodnutí nejen v personálních otázkách, ale ani v rozhodnutích, které budou mít výrazné finanční dopady na rozpočet města či na fungování příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem," píše se v posledním bodu výzvy.

Otázkou zůstává, jak se k tomu postaví vedení města. „Výzvě radě města pana zastupitele Ing. Antonína Sedi se město prozatím vyjadřovat nebude. Radě města oficiálně nebyla žádná výzva doručena. Pokud tak bude učiněno, bude se rada výzvou zabývat a teprve potom k ní zaujme své stanovisko," poznamenal mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.