Na rozdíl od loňské expozice v Galerii Panský dům představuje v Q galerii svou aktuální tvorbu z letošního roku.

„Soubor obrazů a kreseb je z velké části autorskou parafrází a reminiscencí na společenskokri­tickou esej románu italského filosofa a spisovatele Umberta Eca Pražský hřbitov. Obrazy Tomáše Měšťánka ale nejsou ilustrací ani pouhým přetíráním příběhu, nýbrž jeho novou osobitou uměleckou výpovědí. Nakonec nezáleží na konkrétní době. Každá společnost, ta minulá i současná má své zatracence, chudáky, prospěcháře, manipulátory, obránce, velikány i aktéry dějin a záleží jen na umělci, jaké prostředky zvolí na vykreslení těchto akcentů,“ konstatovala na vernisáži ve své odborné analýze autorovy tvorby Milada Frolcová ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

V souvislosti s Ecovým románem Měšťánek s úsměvem poznamenal, že tato kniha by se měla stát politickou čítankou poslanců v Parlamentu.

„Maluji a kreslím v jakýchsi cyklech, které vyvěrají z podvědomí. Jsou v nich lidé, město, manipulace, agresivní reklama, což mě mimořádně zajímá. Nepodávám ale tato témata se sentimentální nadsázkou, naopak je zachycuji v jejich reálné podobě, taková jaká skutečně jsou. Člověk v dnešní době se stal počítačovým číslem, obětí techniky, na které je absolutně závislý. Obyčejná lidská komunikace, jakoby vymizela a to je špatně,“ dává Měšťánek nahlédnout do svých tvůrčích impulzů a náhledů na současnou společnost.

Jeho slova potvrzuje také Milada Frolcová. Ta Měšťánka považuje ve spektru dnešních izmů za solitéra, který si vždycky razí svou pravdu bez ohledu na jakékoliv pseudoumělecké trendy. Vnímá ho jako umělce nepodléhajícího módním vlivům a stavícího na skutečném prožitku. Hodnotí jej jako malíře, navazujícího na tradici expresionistů, jehož nové práce se stávají sarkasticky nastaveným zrcadlem společnosti.

„Všichni jsme svobodní, žijeme v demokracii, kterou hlídají média, naše doba je vskutku blahobytná. Co o ní víme, čemu všemu na počátku 21. století věříme a hlavně, kdo všechno nás teď tahá za nos, kdo všechno nás teď ohlupuje falešnými myšlenkami? Jestli to tady v jeho dílech najdete, tak potom jste Tomáše Měšťánka pochopili,“ uzavírá svoji úvahu Milada Frolcová.