Krojový ples je nejen v Babicích nejdůležitější událostí zimy pro celou chasu, tedy lidí, které spojuje podobný zájem – folklor. Plesu předcházela spousta starostí. Zařídit muziku, sehnat sponzory, připravit ruličky do tomboly, zajistit v městech nebo na vesnicích Slovácka členy krojovaných chas, které přislíbí, že s tou domácí zajistí předtančení besedy. V Babicích se v sobotu tancovala ta česká, kterou v příštím roce, a to na jubilejním desátém krojovém plese vystřídá beseda moravská.

„Než jsem dnes vyrazila do kulturního domu na generální zkoušku české besedy, zkoušela jsem si ji doma. Chasa má totiž k dispozici video besedy z roku 2015, které je volně také na internetu. Ale máme ještě interní video české besedy, které se mezi tancujícími z chasy šíří. Podle něj se můžeme učit tanec i doma,“ svěřila se Tereza Horňáková, studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, na níž studuje obory český jazyk, literatura a divadelní věda.

Českou nebo moravskou besedu nacvičují rok co rok členové babické chasy podle videí. Na společných zkouškách se prý letos sešli pouze dvakrát. „Letos jsme bez problémů sehnali v naší obci tanečníky a tanečnice české besedy, také přespolní taneční páry, které jsme oslovili, naše pozvání přijali s příslibem předtančení české besedy na našem krojovém plese,“ nechal se slyšet člen hodové chasy Jiří Čevela.

Kulturní dům v Babicích se 30 minut po sobotní 20. hodině zalil při slavnostním nástupu krojovanými tanečními páry a úsměvy. O hodinu později vplulo na parket čtyřiašedesát krojovaných tanečnic a tanečníků z Bukovan, Hovoran, Kudlovic, Kyjova, Ostrožské Lhoty a Babic, aby za doprovodu dechové hudby Straňanky zatancovali tanec s všeslibujícím názvem česká beseda.

K plesovému vyzvání k tanci i poslechu vyhrávala po celý večer v hlavním sále dechová hudba Straňanka ze Strání, v malém sále prvního patra kulturního stánku zase cimbálová muzika Lintava. Kromě chas, které tancovaly českou besedu, měly na tanečním parketu své zástupce v krojích také Mařatice, Huštěnovice, Traplice, Březolupy, Staré Město, Sady, Otrokovice, Jalubí, Velehrad, Vésky, Kněžpole a Zlechov.

„Musím tu naši chasu pochválit za to, že sama dokázala krojový ples nejen zorganizovat, ale také na výbornou nacvičit českou besedu. Moc se mně líbila,“ vysekl poklonu mladým folklorista Zdeněk Kroča, který českou i moravskou besedu řadu let s mladými tanečníky z Babic nacvičoval.