Čím těžší byly počátky sboru, kterému obec zakoupila v roce jeho založení čtyřkolovou stříkačku, na niž finančně přispěl majitel buchlovského velkostatku Zikmund Berchtold, tím obětavější byli jeho členové.

Od počátku pořádal sbor pravidelná cvičení a v případě nutnosti zasahoval při požárech nejen v Buchlovicích. V roce 1896 sbor pomáhal při likvidaci požáru hradu Buchlova a kaple sv. Barbory.

Práce buchlovických hasičů – to samozřejmě nebyl a není ani dnes neustálý hon na červeného kohouta, byť během každého roku vyjíždějí k několika desítkám požárů, k dopravním nehodám a dalším událostem.

Zúčastňují se školení, zdravotních prohlídek, hasičských soutěží a předváděcích akcí, ale také jsou pořadateli tradičních martinských hodů a hasičského SrandaMatche pod Buchlovem.

V sobotu byla hasičům předána rekonstruovaná zbrojnice z roku 1936. „V roce 2013 a 2014 proběhla první etapa její rekonstrukce, druhá etapa její obnovy byla na náklady městyse dokončena v minulých dnech," informoval místostarosta Buchlovic Bořek Žižlavský.

Její brána byla po celou sobotu pro veřejnost otevřena dokořán. Ve zbrojnici vystavoval 250 dobových hasičských doplňků Jiří Kremz ze Snovídek.

„Helmy, sekerky, opasky, medaile, stejnokroje a insignie sbírám třicet let, aktivně od roku 2002. Nejstaršími sbírkovými předměty jsou helmy z dob Napoleona," prozradil sběratel.

Oslavy jubilea začaly mší svatou v kostele sv. Martina, kterou sloužil tamní rodák P. Josef Zelinka s duchovním správcem farnosti P. Rudolfem Chmelařem.

V závěru bohoslužby nastal slavnostní okamžik, při němž byl kněžími požehnán nový hasičský prapor. Po mši svaté se odebrali dva členové sboru na místní hřbitov, aby vzdali hold zesnulým hasičům, kteří nejen zápasili s požáry, ale těm současným prošlapávali mnohdy trnitou cestu.

Sjednocený průvod mužů a žen v modrých stejnokrojích se po mši odebral k památníků padlých Buchlovjanů, u nichž se hasiči poklonili památce zahynulých ve dvou světových válkách.

V centru městyse si mohla široká veřejnost prohlédnout historickou i současnou hasičskou techniku. Hasičský záchranný sbor Uherské Hradiště se postaral o několik zajímavých ukázek ze své činnosti, ale stranou nezůstal se svým vystoupením ani jubilující sbor.

Ten veřejnosti ukázal, co jeho členskou základnu spojuje. Za pozornost stála také ukázka požárního útoku v podání hasičů ze sousedních Starých Hutí. K příjemné atmosféře hasičských oslav vydatně přispěla dechová hudba Buchlovjané.