Záštitu nad koncertem, který se uskutečnil v duchu oslav 80. jubilea hradišťské základní umělecké školy, nejen převzala, ale také se jej osobně zúčastnila Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí, neziskového sektoru a rodinné politiky.

„Sešli jsme se pod chrámovou klenbou baziliky, v níž se prolíná historie se současností, abychom pocítili a vzdali hold jak historii, tak životu. Životu, který má svůj začátek i svůj konec a v koloběhu času vždy znovu začíná i končí, aby se opět zrodil, protože řečeno slovy básníka: …začátek je na konci světa,“ řekla úvodem učitelka literárně-dramatického oboru, vedoucí pobočky ZUŠ Uherské Hradiště v Kunovicích, která koncert mistrně skloubila slovem.

Posluchačům připomenula, že uplynulo krásných 80 let od doby, kdy vznikla v Uherském Hradišti pobočka Městské hudební školy Dvořák Zlín. V průběhu let měnila škola své názvy.

„Od roku 1943 se jí říkalo Městská hudební škola, od roku 1951 Hudební škola a v letech 1961 až 1990 nesla název Lidová škola umění, již si ji mnozí pamatují jako ,lidušku´. Od roku 1990 si hrdě nese název Základní umělecká škola Uherského hradiště, kterou v tomto školním roce navštěvuje 1900 žáků, a to nejen ze slovácké metropole, ale i v šesti pobočkách Slovácka,“ řekla s hrdostí Olga Strašáková.

Výtěžek z dobrovolného vstupného na koncert, v jehož dvou hodinách zazněly v podání žáků ZUŠ skladby pro kytaru, příčné a zobcové flétny, smyčcový soubor i varhany, byl věnován mobilnímu zdravotnímu ústavu PAHOP - paliativní hospicová péče, poskytující odbornou péči umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí pacienta.

Posluchače okouzlil písněmi Sanctus, Laudate Dominum, Dona nobis pacem, Credo a Modlitba za vodu Uherskohradišťský dětský sbor řízený Ivanou Mackovou, ale pod její taktovkou Pěvecké sdružení bývalých členů zmíněného sboru písněmi Blaženost má, Amatemi ben mio, Canzonetta a Nebeští kavalérové.  

„Vysoce hodnotím spojení 80. výročí založení ZUŠ Uherské Hradiště s benefičním přesahem podporující PAHOP, zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, který funguje na Uherskohradišťsku, Zlínsku, Kyjovsku a Veselsku,“ řekla s nadšením v závěru koncertu Michaela Blahová, radní Zlínského kraje.

Hlavní činností zdravotního ústavu je péče o těžce nemocné a umírající lidi s navazujícími službami pro příbuzné a pozůstalé.

„Smyslem naší péče je, aby pacienti v pokročilém stavu nevyléčitelného onemocnění odcházeli ve svých bolestech bez nich, aby odcházeli smířeni s Bohem a v klidu. Odcházející člověk má většinou strach, co bude na tom pomyslném druhém břehu, ale také, co bude s jeho rodinou po jeho smrti,“ řekla ředitelka zdravotního ústavu Helena Schwarczová.

Byla velice příjemně překvapená tím, že posluchači se ve spojitosti s pietou dokázali propojit se slavnostním výročím hradišťské zušky.

„Ta pieta byla vůči těm, kteří nás předešli a byli stejně tak dobří, jako jsme nyní my, i ti, co přijdou po nás,“ dodala paní ředitelka.