Vernisáž dvoudenní expozice se uskutečnila v tamním kulturním domě za účasti početného zástupu Horněmčanů, včetně starosty Lumíra Kreisla a předsedy Svazu výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí Milana Boudy. Úvodní řeč ke tvorbě Arakeljana, pocházejícího z chudé vesničky pod biblickou horou Ararat v Náhorním Karabachu, pronesl výtvarník Oldřich Páleniček ze Šumic.

„Z obrazů Ašota Arakeljana na nás dýchá upřímný obdiv ke přírodě, ke krásám květin a k životu vůbec. Je to umění, které vyvěrá z čistého srdce a zanechává v naší mysli klid, mír a duševní vyrovnanost. Jsou to obrazy střízlivého dekorativního a ornamentálního modernismu a dokonalé barevné a stylizované kompozice,“ řekl Páleniček.

Osobitým rukopisem, jímž se Arakeljanovy obrazy vyznačují je dokonalá práce se špachtlí.

„Viděl jsem ho při práci a musím poznamenat, že jeho technika je výjimečně brilantní, vysoce jemná, bystrá a citlivá při vnímání a posuzování vhodných barev,“ poznamenal Páleniček.

Ašot Arakeljan je čestným členem katedry historie Arménie Jerevanského pedagogického institutu, členem výtvarné asociace Arménie, členem Unie výtvarných umělců ČR i členem Sdružení výtvarných umělců moravskoslovenského pomezí. Ti, kdo nestihli prohlédnout si Arakeljanovy obrazy v jeho současném bydlišti, mohou využít možnosti, potkat se s nimi v pátek 16. prosince od 17 hodin v uherskobrodské Galerii Domu kultury v Panském domě.