Podvečerní koncert v buchlovickém kostele probíhal ve velmi příjemné atmosféře. Publikum se mohlo v úvodní části koncertu zaposlouchat do duchovních a starobylých velikonočních písní z Horňácka i lidových obchůzkových písní s pojených s Velikonočním pondělím. „Právě starobylé písně z Horňácka daly tomuto koncertu název. Jejich duchovní obsah spojený s lidovými nápěvy vytvořil jedinečnou kombinaci, která se jinde nepodařila najít," uvedla Jana Veselá.

V prvním bloku duchovních písní, který byl časově zařazen do období od Květné neděle po Bílou sobotu, rozezněly chrám písně Král nebe i země a Již se bere požehnaný. Mezníkem mezi písněmi byla skladba Gabrielův hoboj v podání Lenky Slivkové a Stanislava Halody, hrajícího na varhany.

Účinkující se prezentovali také veselými písněmi obchůzkovými, odrážejícími zvyklosti Velikonočního pondělí mezi šlaháči na Dolňácku, Veselsku, Horňácku i na Slovensku. V jejich podání zazněly písně Stávaj ráno, otvírajte dveří, Chodíme, chodíme – Ej, slahačka moja či Ej, hore chlapci! Nepříliš radostnou události jara v životě prostých lidí býval čas odvodů mladých chlapců na vojnu kvůli obnovení válečných půtek panstva.

„Schola při koncertech zazpívala rychlou a svižnou píseň Dnes se největší zázrak stal, pak Aleluja a na závěr s Pentlou velice působivou píseň Pouze ty," svěřila se sbormistryně scholy Pavla Večeřová. Všichni účinkující dali do koncertu duši a srdce, protože z publika, které se v buchlovickém kostele sešlo a oceňovalo je potleskem, vycítili, že byť jsou Velikonoce už týden minulostí, je třeba posluchačům zahrát a zazpívat písničky, které k svátkům jara kdysi patřily.

V závěru slavnostního koncertu zazněla z úst Jany Veselé závažná informace. „V úterý odpoledne proběhne v Uherskohradišťské nemocnici zápis do registru dárců kostní dřeně. Účinkující vyzývají posluchače koncertu k účasti na zmíněném zápisu, protože chtějí pomoci jedné jejich blízké osobě," vyzvala k pomoci moderátorka koncertu.

„Dlouho jsme přemýšleli nad náplní zamýšlených velikonočních koncertů. Písně, které se zpívaly při velikonočních obřadech, se nám staly jasným východiskem," přiblížil stručně náplň koncertů umělecký vedoucí Pently Aleš Kropáč. Třetí koncert Aleluja po Horňácku se uskutečnil v neděli v kinosále ZŠ Svážná v brněnském Novém Lískovci.