Pak se vstupní dveře stadionu uzavřely a led se začal rozpouštět…

Martin Hájek