„Vesmíru jsem propadl už za mlada. Svůj první astronomický dalekohled jsem měl na střední škole a tehdy jsem se rozhodl, že bych se těmito obory chtěl zabývat,“ vzpomněl Pavel Pintr. Následné studium zasvětil přírodním vědám. Vesmírem se zabývá i ve svém volném čase, u chalupy v Horní Halži v Krušných horách má malou hvězdárnu, kde provádí pozorování a fotometrii tranzitujících exoplanet a proměnných hvězd.

Výsledky pak využívá k publikaci vědeckých článků a na mezinárodních konferencích. Nedávno se zasloužil o vznik přírodovědné observatoře v nedaleké Kadani. Má dvě kopule. V menší s robotickým dalekohledem se provádějí vědecká pozorování, větší je určená pro veřejnost. „Ve dne můžeme pozorovat Slunce, Měsíc popřípadě jasné planety jako Venuši nebo Merkur. Večer ostatní planety sluneční soustavy, galaxie, mlhoviny, hvězdokupy a další zajímavá kosmická tělesa,“ nastínil Pintr.

Jeho druhým významným počinem v regionu je letos otevřené přírodovědné vzdělávací centrum v Žatci. „Myšlenka zřídit centrum v Žatci ve mně zrála poměrně dlouho. Když se člověk podívá na ostatní české kraje, většina z nich má nějaké velké vzdělávací zařízení, kam mohou chodit studenti ale i rodiny s dětmi. Například Techmanie v Plzni nebo iQLandie v Liberci. V Ústeckém kraji ale nic takového není. V tomto je trochu zanedbaný, větší vzdělávací zařízení tady chybí. Přitom je dnes trend zaměřovat se při výuce na přírodovědné a technické obory. Ty mají prioritu,“ vysvětlil.

Centrum je rozdělené na dvě části – v jedné speciální místnosti je Digitárium, v druhé Věda na kouli. „Digitárium je nejmodernější v Česku,“ řekl Pintr. V Digitáriu se návštěvník dívá ze Země do vesmíru, ve Vědě na kouli z vesmíru na naši planetu. Návštěvníci se tak srozumitelnou formou dozvědí, co se děje kolem nich i nad jejich planetou.

Snahou je obě centra, v Kadani a Žatci, více propojit. „Co se v Žatci zájemci dovědí o vesmíru teoreticky, si mohou v Kadani prohlédnout v dalekohledu,“ popsal Pintr. A má v plánu nějaký podobný třetí projekt? „Zatím nic nechystám, chtěl bych nejprve projekty v Žatci a Kadani dotáhnout po všech stránkách a nastavit je tak, aby byly dlouhodobě funkční,“ řekl astrofyzik ze Žatce.

RNDr. Pavel Pintr Ph.D. loni oslavil kulatých 40 let, od narození žije v Žatci. Vystudoval tamní obchodní akademii, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci získal titul Mgr. v oboru optika a optoelektronika, titul RNDr. v oboru matematická fyzika a astrofyzika a Ph.D. v obor aplikovaná fyzika. Zaměstnán je v Akademii věd České republiky.