Kromě hasičských povinností, které si vlčnovský sbor plní na výbornou, se jeho členové účastní mnoha dalších kulturních a společenských aktivit.

Rozhovor

Jaké zásahy řešila vaše jednotka v posledních letech?
Naše pětatřicetičlenná zásahová jednotka má průměrně 15 až 20 výjezdů do roka, především k požárům. Její členové pomáhali při likvidaci následků povodní na Moravě v roce 1997, při povodních v Čechách 2002, konkrétně v Řevnicích u Prahy a rovněž při jarních povodních v roce 2006. O rok později jsme se účastnili likvidace rozsáhlého požáru skládky pneumatik v Uherském Brodě.

Co dalšího sbor zajišťuje nebo pořádá?
Provádíme rozmanitou kulturní a společenskou činnost. Rád uvádím každoroční hasičský ples s návštěvou kolem 600 osob. Na začátku a konci května pak za hasičskou zbrojnicí pro občany Vlčnova a mládež již tradičně pořádáme stavění, resp. kácení máje s opékáním makrel.

Vzpomenete si na nějakou nevšední zajímavost?
Určitě ne každý den se vám podaří, aby jste se aktivně podíleli na natáčení filmu. V našem případě se jednalo o film Klíček, jehož děj se odehrával v prostorách hradišťské věznice a byl zasazen do padesátých let. Členové sboru několik dnů v pozdních nočních hodinách pro potřeby filmařů „vytvářeli déšť“. Nic jednoduchého, neustále se opakující činnosti, ale zážitek, který stojí zato. Krásnou a důstojnou záležitostí byla v srpnu tohoto roku účast soutěžního družstva mužů a žen při první novodobé krojované svatbě našeho mladého hasičského páru.

Co se vlčnovským hasičům v poslední době podařilo?
Povedlo se nám díky dotaci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a s pomocí obecního úřadu vybudovat tartanovou dráhu. Tu jsme slavnostně otevřeli v minulém týdnu a je určena nejenom pro trénink a závody hasičů. Je dlouhá sto metrů a stála téměř dva miliony korun.

Dosáhli jste mnoha výborných výsledků, můžete jmenovat ty nejdůležitější, nejvýznamnější?
Svou vysokou a trvalou výkonnost potvrdila naše mládež již třemi tituly mistra ČR v dorostenecké kategorii, jedním místem druhým a dvěma třetími. Poslední republikový úspěch dosáhly letos v Třebíči naše dorostenky – 3. místo celkově. Deset let v řadě pak Vlčnov vládne okresní žákovské kategorii a pět let v řadě bojuje i v nejprestižnější kategorii dospělých. Minulý rok skončily naše ženy v Přerově na Mistrovství ČR v Požárním sportu čtvrté celkově a letos se staly v Ústí nad Labem vícemistryněmi ČR v požárním útoku.

Vlčnov úspěšně reprezentuje republiku i v zahraničí. Kterého výsledku si ceníte nejvíce?
Historicky největšího úspěchu dosáhlo naše družstvo v červenci tohoto roku na světové hasičské olympiádě v Ostravě. Našim chlapcům tenkrát v konkurenci 76 týmů světa chyběla dvě místa k tomu, aby získali zlaté ocenění. A to se soutěžními disciplínami zabývali jen dva roky. Pro úplnost, oba týmy na světové hasičské olympiádě v Ostravě získaly vynikající stříbrné ocenění.