Ubylo od stého výročí vašeho sboru členů, nebo je tomu opačně?
Členská základna se pohybuje přibližně ve stejném počtu mezi devadesáti až sto členy. V letošním roce však klesl na již zmíněných 87. Největší pohyb v členské základně zaznamenáváme u mladých hasičů, kteří mají hodně jiných zájmů. Často ze sboru odcházejí a po čase se do něj opět vracejí.

Jakých soutěží v hasičském sportu se zúčastňujete? Dosáhli jste nějakého výrazného úspěchu?
V posledních pěti letech se soutěžní kolektivy zúčastňují především závodů zařazených do Velké ceny v požárním útoku při Okresním sdružení hasičů Uherské Hradiště. Mužský kolektiv v jeho celkovém hodnocení pravidelně obsazuje medailové pozice. Největšího úspěchu jsme v posledních letech dosáhli v roce 2004 v Kněžpoli. Ze soutěže s názvem O pohár starosty sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jsme přivezli prvenství.

V čem tkví příčina toho, že v hasičském sportu opustila vaše mužská i ženská družstva ty nejvyšší příčky v okresních i republikových kláních v požárním útoku?
Sportovní úroveň extraligy se stále zvedá a naše kolektivy již nebyly schopny držet krok jak z finančního, tak i z časového hlediska. I přesto se však sporadicky na těchto soutěžích někdy objevují.

V hasičské zbrojnici máte vystaveny všechny poháry, které vaše soutěžní družstva získala v různých závodech. Kolik jich vlastně je?
Od padesátých let minulého století se požární sport stal nedílnou součástí činnosti našeho sboru. Ve zbrojnici máme vystaveno 995 pohárů a jejich počet se neustále rozšiřuje. Kromě dospělých kolektivů se na tom podílejí i mladí hasiči. Sbor doufá, že v letošním roce se počet získaných pohárů přehoupne přes magickou tisícovku.

Jakou technikou váš sbor disponuje?
Technika není zrovna nejmodernější. Máme dvě zásahová vozidla. Škodu 706 CAS 25 RTHP a plachtovou Avii A20, v níž je zásahový stroj PS 12. Zato osobní výstroj hasičů patří k těm nejmodernějším. Za finanční podpory Zlínského kraje a našeho obecního úřadu byly zakoupeny nové zásahové obleky, rukavice, boty a přilby, které jsou srovnatelné s vybavením profesionálních hasičů. Stejně jako všechny jednotky požární ochrany obcí s místní působností obdržel v letošním roce náš sbor z dotací ministerstva vnitra zásahové obleky a obuv.

Co mistřické hasiče trápí a co jim naopak dělá radost?
Největším problémem v současnosti je, že ubývá lidí, kteří jsou ochotni udělat něco pro ostatní spoluobčany bez nároku na odměnu. Ale to není to jen bolest naší organizace. Naopak k největším radostem patří práce s dětmi. Těší nás, pokud u hasičiny zůstanou a pokračují v tradici a práci pro sbor. Radost nám udělá i to, když někomu pomůžeme z nesnází, protože v tom je smysl práce dobrovolných hasičů.

Zdeněk Skalička