Kozlův hasičský počin:
HLASUJTE ZDE

Kam sahá historie sboru dobrovolných hasičů ve Zlechově?

Sbor byl založen v roce 1898, tudíž má 111 let. Tenkrát jej tvořilo 15 členů. V současné době čítá jedenadvacet hasičů, přičemž funkční zásahová jednotka vyjíždí v počtu 7 lidí.

Jak často vyjíždíte k zásahům a co bylo příčinou vašeho posledního výjezdu?

Naposledy jsme likvidovali požár v prosinci roku 2007, když plameny pohltily rodinný dům ve Zlechově. Od té doby naší pomoci u ohňů nebylo potřeba. Řešili jsme ale mimořádné události v místě našeho bydliště, pomáhali u povodní či zastávali dohled u požárů. Naše nepříliš velká aktivita je dána nedostatečným vybavením sboru i zařazením do šesté skupiny požární ochrany.

Jakým vybavením tedy disponuje vaše jednotka?

Máme stařičkou Avii 30 s příslušen­stvím. Co nám naopak schází je ale hasičská zbrojnice. V současné době přežíváme v prostorách zlechovského obecního úřadu, kde máme umístěnu hasící techniku i osobní ochranné prostředky. Vybudování pořádné hasičské zbrojnice v obci se nám nepodařilo prosadit.

Jakým dalším aktivitám se věnujete?

V poslední době jich není mnoho. Ještě před pár lety to ale byla organizace hodů či fašanků. Dříve byla také jednou z našich hlavních činností naše účast na soutěžích. Nyní již nemáme ve skupině takové nadšence požárního sportu, kteří by nás na soutěžích reprezentovali.

Není to škoda, že váš sbor v posledních letech příliš nevzkvétá?

To zajisté škoda je. Ale při dnešním životním stylu, kdy spousta lidí pracuje mimo domov nebo v nepravidelných směnách zkrátka není těch, kteří by se přesto hasičskému sboru plně věnovali.

Můžete zmínit úspěchy, kterých ať už celý sbor či hasiči jednotlivci dosáhli?

K významným počinům našich hasičů lze bezpochyby zařadit ocenění Václava Holáska. Ten byl za celoživotní práci před nedávnem uznán zasloužilým hasičem. Je také nositelem Řádu svatého Floriána. Prošel řadou hasičských funkcí – byl velitel, strojník i starosta. Mnoho let byl členem soutěžního družstva zlechovského sboru. Nyní působí jako člen zásahové jednotky dobrovolných hasičů v naší obci.

Kozlův hasičský počin

Velitel sboru dobrovolných hasičů ve Zlechově Milan Balíček je hasičem již dvaadvacet let. A jak sám říká, k hasičům se dostal náhodně. Hlavním důvodem jeho příchodu do sboru byla totiž jeho manželka. Ta totiž před lety cvičila družstvo žen a stát se hasičem byla jedna z možností, jak se k ní přiblížit.