Kdy byl založen váš sbor dobrovolných hasičů?
Požární jednotka v Šumicích vznikla v roce 1894 zásluhou tehdejšího školního řídícího Antonína Kašpárka po vzájemné domluvě s několika sedláky. V červenci toho roku byla svolána první valná hromada. Hasičský sbor měl dvaadvacet členů, kteří si jako starostu zvolili právě Antonína Kašpárka.

Kolik členů má spolek nyní?
Členská základna našeho sboru čítá čtyřicet šest hasičů, z toho sedm hasiček. V současné době máme také šestnáct dětí, které dosahují pěkných výsledků v okrskových soutěžích. Jsem rád, že se nám opařilo opět získat mladé lidi, kteří mají zájem o hasičský sport.

K jakým případům jste nejčastěji přivoláváni?
V obci už dlouho nedošlo k žádnému požáru, a tak většinou pomáháme občanům čistit studny, kanály a odčerpávat vodu. K našim dalším činnostem každoročně patří příprava hasičského plesu, masopustu, zabíjačky, červencové noci a dalších akcí.

Jakou techniku vlastní váš hasičský sbor?
Máme požární vozidlo značky CAS 25, které jsme získali převodem od armády. Sami jsme si jej přestříkali ze zelené na předpisovou barvu. Nedávno jsme dostali plovoucí čerpadlo pro případné využití při povodních. Máme také požární stříkačku určenou pro sportovní účely.

Co pro vás představuje největší problém?
Bezesporu je to doprava mladých hasičů na jednotlivé soutěže. Přepravovat téměř dvacítku dětí v cisterně nelze. Autobus je pro náš spolek finančně nedostupný, proto bychom rádi získali vozidlo určené k těmto účelům.

Nedávno jste si připomněli významné výročí, jak jste jej oslavili?
Připravili jsme program pro naše příznivce. Součástí oslav byla ukázka požární techniky, nových policejních vozů a motorek. Někteří členové spolku byli vyznamenáni. Starosta Šumic udělil našemu sboru medaili za příkladnou práci.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE