Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

Kolik členů má v současné době váš sbor? A přibližte náplň činnosti…

V součastné době má náš sbor sedmnáct s věkovým průměrem víc než 46 let.
S tímto věkovým průměrem nemůžeme nikomu konkurovat v požárním sportu, proto se už několik let žádných soutěží neúčastníme. Možná bychom uspěli mezi veterány.

Činnost hasičů Topolné je ale vidět i v jiných odvětvích života v obci…

Abychom navázali na bohatou kulturní činnost našeho sboru, (1889-založena hasičská knihovna, 1922-sbor zahájil divadelní činnost) , tak jsme v polovině devadesátých let obnovili tradici Fašanků v obci. Na konci dubna se také účastníme hasičské pouti na Svatém Hostýně. Pro děti místní Základní školy každoročně pořádáme Dětský den se soutěžemi, jednou za čtyři roky pak námětové cvičení na školu s ukázkami hasebních technik.
V letních měsících pořádáme pro místní obyvatele Hasičský výlet s muzikou a jednou za dva roky pak zájezd do vybrané lokality pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky.

Ale abychom nezapomněli na Vaši hasičskou činnost. Upřesněte zásahy vašeho sboru z poslední doby

Letos jsme ještě žádný ostrý výjezd neměli. Loni v létě jsme zasahovali u nahlášeného požáru rodinného domu v Topolné. Majitelé izolovali balkón, a lepenka se jim vzňala. Před naším příjezdem se jim oheň podařilo uhasit. Předloni jsme pomáhali hasičské jednotce z Uherského Hradiště uklízet vyvrácený strom, který spadl při bouřce na hlavní cestu.

A daří se vám probouzet zájem o hasičskou profesi mezi potencionálními následovníky?

Zájem o práci hasičů v Topolné mezi veřejností je velký a spousta lidí nás podporuje a fandí nám. Mládež už takový zájem nemá a pokud se někdo přihlásí, jedná se většinou o rodinného příslušníka některého člena. V součastné době nás nejvíce trápí malé prostory naší hasičské zbrojnice. Kromě zásahového vozu Avia A30, udržujeme také tři historické stříkačky, ruční z roku 1876 a dvě motorové z roku 1927 a 1948, a už se do garáže tak vejdem.
Ve spolupráci s paní starostkou jsme již zahájili přípravu na přístavbu, kterou bychom chtěli realizovat v příštím roce, pokud budou finanční prostředky.

Hasičům se nevyhýbají humorné, ale také tragické události…

Nejtragičtější událostí pro náš sbor, i když nešlo o život, bylo odstranění nýtovaného ocelového sloupu na sušení hadic. Stál vedle hasičské zbrojnice a byl vybudován krátce po založení sboru. Tento sloup byl dominantou obce a i přes svou historickou hodnotu musel být odstraněn, protože stál na soukromém pozemku a jeho majitelka žádala, aby z místa zmizel. Tehdejší vedení obce tomu nedokázalo zabránit, i když si myslíme, že možnost jeho záchrany existovala.Úsměvných historek by bylo tolik, že by to bylo na jedno celé vydání novin. Ale přece jednu zmíním.V roce 1997, když naše obec byla postižena povodněmi, přistávaly u nás vrtulníky s humanitární pomocí. Při vykládání materiálu, jeden z našich členů omylem vzal i padáky, které tam měli piloti uložené, protože si myslel, že se jedná také o nějakou humanitární pomoc. Naštěstí si toho jeden z pilotů všiml, a tak jsme padáky vrátili na své místo.

KOZLŮV POČIN

Za největší úspěch posledních let, ale vlastně i za trvalou chloubu sboru považují topolenští hasiči udržení stavu tří historických stříkaček. Jedná se o ruční stroj z roku 1876 a dvě motorové stříkačky z let 1927 a 1948.