Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

Kdy byl ve Slavkově založen sbor dobrovolných hasičů?
Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1908 z důvodu zajištění požární ochrany pro obec a okolí. Teprve později si hasiči koupili vozovou stříkačku s výzbrojí pro dvacet hasičů. Prvním starostou sboru byl Josef Bobčík.

Kolik má nyní slavkovský hasičský sbor členů? Jak často se schází a kde?
Počet členů sboru je čtyřiadvacet. Vede je hasičský starosta Petr Bobčík. Schází se minimálně jedenkrát do měsíce v prostorách hasičské zbrojnice. Ta je v dobré stavu a našim potřebám plně vyhovuje.

Funguje hasičský sbor ve Slavkově bezproblémově?
Teď už ano. Ale v letech 2004-2006 nefungoval vůbec, jeho činnost nebyla žádná. V druhé polovině roku 2007 jsem se pokusil o jeho obnovu s tím, že nejdříve zvolíme orgány a zjistíme stav techniky. Ta byla, bohužel, ve špatném stavu. Po celý následující rok jsme ji dávali do pořádku, a to včetně budovy. Ale sbor se nám obnovit podařilo.

Jak dlouho jste dobrovolným hasičem vy sám?
Hasičem jsem dva roky. Důvod je jeden – rád pomáhám lidem. A to především těm, kteří pomoc skutečně potřebují. Dobrovolní hasiči se rok od roku profesionalizují a v mnoha oblastech ochrany jsou partnerem pro profesionální hasiče. Společně se zdravotníky a policisty tvoříme páteř integrovaného záchranného systému.

Jak často vyjíždíte k zásahům? Kde jste zasahovali naposledy?
V letošním roce jsme zasahovali čtyřikrát – ničili jsme požár zemědělského stohu slámy a pomáhali odčerpávat vodu při lokálních záplavách. To byl zároveň náš poslední zásah.

Vzpomínáte si na zásah, na který slavkovský sbor nikdy nezapomene?
Ten se odehrál letos v červenci. Velká část sousedních Boršic u Blatnice se ocitla pod vodou. S odčerpáním vody pomáhalo několik hasičských jednotek. Sbory projevily vynikající spolupráci a bezvadnou vzájemnou koordinaci aktivit. Při tomto zásahu se ukázal obrovský význam dobrovolných hasičů. Jsem rád, že v obci máme fungující aktivní hasičskou jednotku, která se skládá především z mladých lidí, jež věnují hodně ze svého volného času práci pro sbor a obec. Jsem na ně skutečně hrdý.

Jakou používáte techniku?
Zásahové vozidlo, které je z roku 1973. Je to cisternová stříkačka značky Škoda 706 RTHP určená k přepravě zásahové jednotky s příslušenstvím k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou. Vlastníme také několik plovoucích čerpadel.

Co znamená pro hasiče ze Slavkova největší problém?
Právě zásahové vozidlo. Jeho opravy jsou totiž rok od roku nákladnější. Jen letos činily téměř sedmdesát tisíc korun. Nové auto by nám značně usnadnilo práci. Naše jednotka zajišťuje ochranu nejen naší obce, ale i v okolních vesnic a troufnu si říci, že v obcích stejné velikosti jako Slavkov stejně aktivní a schopnou jednotku, jako je ta naše, nenajdete. Aby ale ochrana byla stoprocentní, je třeba mít i nový zásahový vůz.

Kozlův počin

Slavkovští hasiči se zúčastnili také veselky. Když se jejich dva členové – Josef Herman a Kitty Pomšárová (dnes Hermanová) rozhodli vstoupit do svazku manželského, udělali jim malé překvapení a přijeli na svatbu s vyzdobeným hasičským vozem. Ocenili tak zásluhy ženicha v hasičském sboru a pobavili svatebčany.