Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

Jak jste se k hasičské profesi dostal?
Jako desetiletého kluka mě začala zajímat činnost hasičů, proto jsem začal navštěvovat kroužek mladých hasičů v Pitíně. Tato práce byla zajímavá, a tak jsem se později stal vedoucím mladých hasičů. V roce 1990 jsem byl jmenován velitelem a tuto funkci vykonávám dodnes. Z mých předků u hasičů nikdo nebyl, ale tato činnost zaujala mé dcery natolik, že obě v patnácti letech vstoupily do našeho sboru. Starší dcera Jitka začala vykonávat funkci kronikáře sboru a mladší Dana je řadová hasička.

Zažil jste za vaši dlouholetou kariéru při zásasích nějaký dramatický, nebo naopak humorný okamžik?
Humorný zážitek mám z dávné doby, kdy jsme vlastnili Tatru 805. Tehdy jsme vyjeli k zásahu vozidlem a domů jsme došli všichni pěšky, neboť dojezdnost Tatry byla asi 2 km. Po této vzdálenosti bylo nutné seřízení vozidla. Drama naopak nastalo při požáru travnatého porostu. Když jsem šel přijíždějícím posilám ukazovat cestu, tak jsem objevil člověka obehnaného ohněm, který se jej pokoušel sám uhasit. Naštěstí dopadlo vše bez zranění.

Považujete profesi hasiče za nebezpečnou?
Práce hasiče je vždy nebezpečná. Vždycky, i při sebemenším zásahu, jde hasičům o zdraví. Nikdy nelze dopředu odhadnout, jak se situace vyvine. Vždy je nutné dodržovat určité předpisy, postupy a bezpečnost.

Můžete připomenout některé nejdůležitější zásahy z posledního období či let?
Jedním z největších požárů v Pitíně byl požár velkokapacitního seníku na zemědělském družstvu, kdy hašení i s dohašováním trvalo 48 hodin. Další důležité zásahy byly před třemi lety, kdy byla abnormální nadílka sněhu. Tehdy se v Pitíně pod jeho tíhou zbořil jeden dům celý, jeden částečně, a k tomu ještě stodola. Zároveň jsme byli zapojeni do odklízení sněhu ze střech veřejných budov.

Potýkají se hasiči v Pitíně s potížemi typu nedostatek nových členů, techniky či jiné?
S nedostatkem členů se nepotýkáme, jelikož v Pitíně máme početnou dětskou základnu, kde dbáme na její růst. Letos jsme na výchovu dětí vložili nemalou finanční částku. Někoho tato práce chytne a zůstává ve sboru třeba až do důchodu. Díky dobré spolupráci se starostou obce Martinem Zálešákem, se nám také v posledních letech podařilo získat tři staronová zásahová vozidla, postupně se obnovuje i vybavení zásahové jednotky.

Jaké plány má pitínský sbor dobrovolných hasičů do nejbližších let?
Pitínská zásahová jednotka byla předurčena k zabezpečení plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany. Naším cílem je odborně připravit zásahovou jednotku, aby mohla zodpovědně plnit zadané úkoly.

Kozlův počin

Za největší pozitivum posledního období považují pitínští dobrovolní hasiči získání nového zásahového vozu s cisternou. Stroj obdrželi od svých profesionálních kolegů z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Součástí slavnostního předání cisterny byla mše svatá s posvěcením automobilu, vystoupení souboru Světlovan, kapely Tempo, ukázky hasičské práce a společné posezení s obyvateli obce.