Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

Věnují se totiž i nadále staré technice, která jim zůstala po předchozích generacích. Vlastní čerpadlo z roku 1958, ruční stříkačku z roku 1896 a parní stříkačku z roku 1912. A právě s ní objíždí soutěže nebo i další sbory. „Jedná se o jediný dochovaný stroj tohoto typu od firmy Řezáč, která ho vyrobila,“ popsal unikátní stroj starosta sboru Miloslav Michalík.

Při spojeneckém náletu v roce 1945 dostala zdejší požární zbrojnice zásah, při kterém byla parní stříkačka těžce poškozena. Opravy, kterou spolufinancovalo i město Uherský Brod a Zlínský kraj, se dočkala až v roce 2004. Z velké části ji zvládli sami členové sboru.

Se starými stroji se mužstvo pravidelně účastní hasičského sjezdu v Litoměřicích, který se koná jednou za čtyři roky. Příští rok půjde o jubilejní pátý ročník. „S parní stříkačkou jsme už získali zápisy do Guinnesovy knihy rekordů za dálkovou dopravu vody. V roce 2007 na Svojanově a 2008 v Semilech. Další zápis máme z roku 2002 z letiště v Ralsku. To bylo za dálkovou dopravu vody v délce padesáti šesti kilometrů. Tyto rekordy byly ale samozřejmě v součinnosti s ostatními sbory,“ zavzpomínal na nedávné úspěchy Michalík. K historickým strojům mají navíc i dobové kostýmy.

Dobrovolných hasičů mají v Uherském Brodě padesát osm, třiadvacet z nich je součástí zásahové jednotky. Sbor se účastní i pohárových soutěží v okrsku, ve kterých je úspěšný. Pravidelně se umísťuje do třetího místa. „Vychovali jsme si mladé hasiče od školáků na druhém stupni. Ti všichni nám potom zůstali ve sboru a ve věku okolo dvaceti let vyhrávali. V poslední době se ale moc na soutěže netlačíme, protože je to finančně náročné. Je třeba koupit výzbroj a výstroj, upravit stroje,“ vysvětlil Michalík.

V minulých třech letech se povedlo jednotku vybavit na úroveň hasičských útvarů, nyní mají kvalitní oblečení, přilby a boty. „To je na rozdíl od soutěží naše priorita. Těm se také věnujeme, ale ne na úkor klasické činnosti, jak se to teď někdy hodně dělá,“ zmínil Michalík. Podle něj totiž není vybavení, které se používá k soutěžím, vhodné na zásah. „Já osobně například s hasičským sportem nesouhlasím. Bral bych, kdyby se rozlišily hasičské soutěže a hasičský sport. Sport ať dělají sportovci. Do soutěží se dřív šlo v plné výstroji a tam chlapi ukazovali, že výzbroj a všechno ostatní ovládají,“ dodal Michalík.

Nejdelší zásah zažili dobrovolní hasiči přímo v Uherském Brodě, když v areálu místní firmy hořely pneumatiky. „V ohništi požáru jsme byli jako první. Teprve na druhý den v poledne nás odtud odvolali, protože nemáme dýchací přístroje,“ doplnil Michalík. Zásah začal ve čtvrtek a ukončili ho teprve v sedm hodin večer v neděli. „Samozřejmě to nebyl zásah v jednom tahu, měli jsme dvě družstva, která se střídala. Když nás ale vystřídali chlapi s dýchacími přístroji, přijeli jsme domů, vykoupali se a za půl hodiny jsme museli jet znovu, protože se do čističky dostaly nějaké mastnoty. Ze zásahové části jsme se tak dostali k práci chemiků.“

Kozlův počin

Požár pneumatik v Uherském Brodě hasil místní sbor dobrovolných hasičů bez dýchacích přístrojů. Celý zásah trval od čtvrtka až do neděle téměř nepřetržitě. Navíc v tu dobu s odborníky zároveň opravovali historickou stříkačku.

Jitka Cilečková