Více než dvacet let vykonává funkci místního i okrskového hasičského starosty a novoveský požární sbor k jeho životu neodmyslitelně patří.

„Moje jednotka má 67 členů, čímž se řadí k nejpočetnějším v regionu,“ líčí Botek. Hasičský spolek v Ostrožské Nové Vsi aktivně navštěvuje deset mladých členů i stejný počet hasiček. „Růžena Hlůšková a Ludmila Šišperová jsou holky, na které se můžu obrátit s požadavky při požáru, technickém zásahu i při brigádách. Obě také vyjíždí k zásahům,“ podtrhuje starosta šikovnost svých kolegyň.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

Novoveská jednotka jezdí jak k požárům, tak i technickým zásahům, kterých bývá v průměru pět nebo šest do roka. „V letošním roce jsme měli zatím jen jeden zásah,“ vypočítává Botek. Hořelo v jedné místní firmě zrovna v době, kdy se uniformovaná jednotka rozcházela od pietního aktu konaného k 64. výročí osvobození obce. Hasiči ve svátečním munduru okamžitě zasáhli a požár zlokalizovali.

Vůbec nejhorší vzpomínky mají novovesští hasiči na povodně v roce 1997, kdy byla jejich obec silně zasažená a téměř bezmocně sledovali živel, který za sebou nechává zkázu. „V tu dobu jsme spávali ve zbrojnici a střídali se, abychom mohli pomáhat, jak se dalo,“ popisuje Botek. Právě hasiči tenkrát založili povodňové konto, jehož výtěžek rozdělili mezi postižené.

Od loňského roku vyjíždí hasit novým vozidlem. Tatra s cisternou o mimořádně velkém obsahu vody je jednou z příčin, proč jsou Novovešťané přivoláváni také k přespolním požárům.

Cílem novoveských dobrovolných hasičů je držet krok s profesionály, proto novodobé pokroky vítají. „Nelze setrvat na starých pravidlech,“ míní Botek. Problémy nebo nedostatky, které by tížily požární jednotku, podle jeho slov neexistují, vše totiž funguje jak má. Lítost v hasičském starostovi vzbuzuje pouze fakt, že syn a vnuk nekráčí v jeho šlépějích.


Kozlův počin

Členem sboru dobrovolných hasičů je v Ostrožské Nové Vsi i tamní kněz Petr Krajčovič. Když vyjádřil přání stát se hasičem, byla to pro novoveské požárníky čest. V obci, ve které působil dřív mu to nebylo umožněno. Už byl i na svém prvním zásahu, když hořel náklad kamionu.

Další informace lze nalézt na www.sdhonves.websnadno.cz a www.mladyhasic.sweb.cz