Galerie: Tomáš Hamrlík

Tomáš Hamrlík Ze své soukromé sbírky věnoval Tomáš Hamrlík Muzeu Bojkovska radiogramofon 512008 Tesla ZZ4 z roku 1951, který je zároveň, gramofonem, radiopřijímačem i rozhlasovou ústřednou pro školy či úřady.