Galerie: Svatojánský jarmark se konal na pozadí národní přehlídky dětského verbuňku