Galerie: Publikaci Právo má přednost před mocí představili v čítárně Knihovny B. B. Buchlovana