6/8

Ve Starém Městě se uskutečnila druhá odborná konference paliativní a hospicové péče.

Autor: Deník / Malušová Blanka