18/57

Sesuv půdy před padesáti lety smetl v Maršově třetinu domů. Snímky z dubna 1967.

Autor: Muzeum J. A. Komenského - archiv Jiřiny Knorové