Město koupili pozemky za 792 tisíc korun.

Autor: Archiv ÚZSVM